Måndag 20:30

Agenda
De 17 Globala målen

Hållbara reseupplevelser med Edge

Hållbarhet har gått från att vara ett modeord till att vara en integrerad del av alla framgångsrika företagsverksamheter. Ju tydligare vi kan visa hur vår verksamhet och våra produkter bidrar till en mer hållbar värld, desto positivare tillväxt och högre värde kan vi förvänta oss av vår verksamhet. På Edge Möten och Upplevelser, har vi sett hur turismen kan bidra positivt för både människor och miljö i de sammanhållen vi besöker. Turismen är på många platser i världen en viktig bidragande orsak till att kunna skydda djur, miljö och även en viktig inkomstkälla för lokalbefolkningen.

På Edge Möten och Upplevelser tar vi ansvar för den påverkan turismen har på lokalsamhället genom att i första hand välja i leverantörer och samarbetspartners med stark lokal förankring. På så vis stannar en större del av de intäkter som vår resa medför kvar hos lokalbefolkning och bidrar till en positiv samhällsutveckling. För att förhöja resans sociala och miljömässiga avtryck, rekommenderar vi också att inkludera något av våra upparbetade hållbarhetspaket på plats. Tillsammans ser vi över ert företags CSR-rapport och ESG strategier, för att koppla samman dessa med intressanta och lämpliga projekt på plats. Medarbetarna får med detta en djupare insyn i hur er verksamhet kan bidra till en mer hållbar värld, vilket vi är övertygade om ger mer engagerade och motiverade medarbetare. Samtidigt som er verksamhets ESG-styrning stärks och vi bidrar till att nå FNs uppsatta globala mål för en hållbar utveckling.

Hållbarhetspaket föreläsare

Passa på att bjud in en intressant föreläsare med lokal förankring i samhället som ni besöker.  Inkludera ett föreläsningspass i samband med er konferens på hotellet som med fördel kan utökas med en mer djupgående workshop bland konferensdeltagarna. Ett exempel på ett spännande utbyte är en konferensgrupp som reste till Marrakech och bjöd in en företrädare för en organisation som stöttar ensamstående mammor. Att ha barn och leva utan man kan vara oerhört utsatt i Marocko. Genom mötet gavs konferensgruppen större förståelse för utmaningarna i det marockanska lokalsamhället. Men även hur situationen kan förbättras för ensamstående kvinnor samtidigt som möjlighet gavs att stötta organisationen. 

Vi hjälper er att hitta en lämplig föreläsare från en lokal NGO (non-governmental organisations) inom ett område där er verksamhet verkar inom och/eller stödjer.

Hållbarhetspaket föreläsare

Passa på att bjud in en intressant föreläsare med lokal förankring i samhället som ni besöker.  Inkludera ett föreläsningspass i samband med er konferens på hotellet som med fördel kan utökas med en mer djupgående workshop bland konferensdeltagarna. Ett exempel på ett spännande utbyte är en konferensgrupp som reste till Marrakech och bjöd in en företrädare för en organisation som stöttar ensamstående mammor. Att ha barn och leva utan man kan vara oerhört utsatt i Marocko. Genom mötet gavs konferensgruppen större förståelse för utmaningarna i det marockanska lokalsamhället. Men även hur situationen kan förbättras för ensamstående kvinnor samtidigt som möjlighet gavs att stötta organisationen. 

Vi hjälper er att hitta en lämplig föreläsare från en lokal NGO (non-governmental organisations) inom ett område där er verksamhet verkar inom och/eller stödjer.

Hållbarhetspaket studiebesök

Gör ett studiebesök på en lokal NGO (non-governmental organisations) för att fördjupa medarbetarnas kunskap och förståelse för dess verksamhet. Ett möte som kommer generera kunskapsutbyte och inspiration för båda parter. Ni kan välja att göra ett studiebesök hos en organisation som ni kanske redan stödjer eller funderar på att stödja? Vi på Edge Möten & Upplevelser hjälper er att hitta en lämplig och seriös organisation eller företag att besöka. För att ro i hamn ett givande studiebesök på plats finns vi även med och ser till att lösa all nödvändig logistik före och under er resa.

I Slovenien har vi besökt en unik eko-fiskfarm där passionerade bioligister jobbar för att förändra branschen i grunden. Ett fascinerande och lärorikt besök som kommer att förändra hur vi själva köper och ser på fisk som råvara. Ett besök som garanterat blir en av resans höjdpunkter.

Hållbarhetspaket studiebesök

Gör ett studiebesök på en lokal NGO (non-governmental organisations) för att fördjupa medarbetarnas kunskap och förståelse för dess verksamhet. Ett möte som kommer generera kunskapsutbyte och inspiration för båda parter. Ni kan välja att göra ett studiebesök hos en organisation som ni kanske redan stödjer eller funderar på att stödja? Vi på Edge Möten & Upplevelser hjälper er att hitta en lämplig och seriös organisation eller företag att besöka. För att ro i hamn ett givande studiebesök på plats finns vi även med och ser till att lösa all nödvändig logistik före och under er resa.

I Slovenien har vi besökt en unik eko-fiskfarm där passionerade bioligister jobbar för att förändra branschen i grunden. Ett fascinerande och lärorikt besök som kommer att förändra hur vi själva köper och ser på fisk som råvara. Ett besök som garanterat blir en av resans höjdpunkter.

Hållbarhetspaket aktivitet

Här ser vi på hur vi kan koppla samman ert företags kompetens med resmålets behov. Vilka utmaningar finns på resmålet och vad kan vi göra rent konkret för att bidra till en mer positiv utveckling på plats? Det kan även vara en så enkel aktivitet, som att hjälpa till att städa upp en strand eller ett skogsparti. För att hitta rätt aktivitet och väcka engagemang hos medarbetarna, kan vi sätta upp en workshop redan innan resan, för att på så vis få ut det mesta av aktiviteten på plats. Oavsett aktivitet får medarbetarna bidra till att göra skillnad och se aktivitetens direkta positiva inverkan på resmålet.

Hållbarhetspaket aktivitet

Här ser vi på hur vi kan koppla samman ert företags kompetens med resmålets behov. Vilka utmaningar finns på resmålet och vad kan vi göra rent konkret för att bidra till en mer positiv utveckling på plats? Det kan även vara en så enkel aktivitet, som att hjälpa till att städa upp en strand eller ett skogsparti. För att hitta rätt aktivitet och väcka engagemang hos medarbetarna, kan vi sätta upp en workshop redan innan resan, för att på så vis få ut det mesta av aktiviteten på plats. Oavsett aktivitet får medarbetarna bidra till att göra skillnad och se aktivitetens direkta positiva inverkan på resmålet.

De 17 Globala målen för en hållbar utveckling

2016 ersattes FNs millennium-målen, som främst inriktat sig mot att utrota fattigdom, begränsa barnadödligheten och ge fler tillgång till färskt vatten, med Agenda 2030 och de 17 Globala målen. De Globala målen ska bidra till en hållbar utveckling inom tre dimensioner; social, ekonomisk och miljömässig.

Läs mer om FNs uppsatta globala mål för en hållbar utveckling på Regeringens hemsida här eller på FNs hemsida här.

Vi ser fram emot att hjälpa er

Vill ni ha hjälp med ett arrangemang med Edge?

Fyll dina uppgifter här intill eller maila till info@edge.se, det går självklart även bra att ringa oss på tel. 010-525 22 00.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad